Kerngegevens

Bevolking-leeftijd per 1 januari

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

< 18 jaar

6.011

6.264

6.325

18-64 jaar

18.883

19.019

19.141

> 64 jaar

7.424

7.501

7.620

Totaal

32.318

32.784

33.086

Bevolking-geslacht

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Vrouwen

16.537

16.703

16.825

Mannen

15.981

16.081

16.261

Totaal

32.518

32.784

33.086

Bevolking-etniciteit

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Zonder een migratie-achtergrond

23.646

23.666

23.207

Met een migratie-achtergrond

8.872

9.118

9.879

Totaal

32.518

32.784

33.086

Uitkeringsgerechtigden per 1 januari

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Bijstandsgerechtigden

828

778*

772*

waarvan IOAW/IOAZ

42

42

40*

Uitkeringsgerechtigden ingevolge de:

WIA/WAO

924

924

916

WAZ

8

8

7

Wajong

392

392

389

* begroting Stroomopwaarts 2019/2020

Scholing en vorming-leerlingen

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Leerlingen bijzonder basisonderwijs

1.768

1.768

1.762

Leerlingen openbaar basisonderwijs

722

722

1.110

Leerlingen SO/VSO (speciaal onderwijs)

64

64

71

Leerlingen VO (voorgezet onderwijs)

1.008

1.009

919

Woningvoorraad

Rekening 2018

Prognose 2019*

Begroting 2020*

Woningen per 1 januari (CBS)

15.058

15.127

15.137

Nieuwbouw koop/huur

139

181

302

Overig (CBS)

10

-114

Sloop (CBS)

-80

-57

-47

Totaal

15.127

15.137

15.392

Bedrijfsvestigingen/Klantenpotentieel

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Bedrijfsvestigingen (CBS: definitie is gewijzigd)

2.525

2.525

2.722

Klantenpotentieel lokaal

30.910

30.910

31.140

Klantenpotentieel regionaal

12.420

12.420

12.490

Fysieke structuur

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Oppervlakte gemeente in hectare

1.012

1.012

1.012

waarvan:

Oppervlakte binnenwater in ha

167

165

165

Oppervlakte historische stadskern in ha

14

14

14

Aantal rioolaansluitingen

15.600

15.600

15.600

Oppervlakte wegen in m2

1.351.000

1.267.000

1.267.000

Oppervlakte fietspaden in m2

112.983

112.983

112.983

Lengte waterwegen in onderhoud in km

35

35

35

Oeverlengte (in km)

50

50

50

Aantal duikers

67

67

67

Aantal trottoir- en straatkolken

8.900

8.900

8.900

Oppervlakte groen in onderhoud in ha

165

163

163

Aantal bomen

10.800

10.900

10.900

ga terug