Sociaal domein

Sociaal domein

Maassluis is een sociale en rechtvaardige gemeente. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in Maassluis. Het is belangrijk dat werk aantrekkelijk en lonend is, ongeacht of dit betaald werk is of werk op vrijwillige basis. Het gaat naast werk ook om samen leven en aandacht voor de ‘stille kant van Maassluis’. Gelijke kansen voor iedereen zonder discriminatie, mogelijkheden om mee te kunnen doen en het omzien naar elkaar zien wij als belangrijke kernwaarden voor een stad waar het goed wonen is. Daarbij komt dat in Maassluis mensen met verschillende achtergronden wonen. Maassluis biedt ruimte om van elkaar te verschillen, maar verschillen mogen niet tot verdeeldheid leiden.

€ 43.148.949

46,9 %

ga terug