Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

De komende jaren staan in het teken van het verder bouwen in een aantal lopende woningbouwprojecten zoals de Burgemeesterswijk, het Balkon, Wilgenrijk en Sluispolder-West. Daarnaast zijn nieuwe projecten in beeld zoals de Kapelpolder en enkele kleinere locaties. Wij streven naar het bouwen van aantrekkelijke woningen die bereikbaar zijn voor alle inkomensgroepen.
Het woningaanbod moet passen bij de mogelijkheden en veranderende woonwensen van onze inwoners. Met de nieuwe Woonvisie hebben we in beeld welke vraag er is van onze inwoners en in het bijzonder van specifieke doelgroepen (zoals senioren, starters en mensen die hulp, ondersteuning of begeleiding nodig hebben) en wat de opgaven zijn om aan te werken.

€ 4.125.232

4,5 %

ga terug