Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Deze paragraaf beschrijft de beleidsvoornemens voor 2020 op het gebied van bedrijfsvoering. Naast de organisatieontwikkeling worden specifieke thema's op het gebied van personeel, communicatie, ICT, financiën, juridische zaken, huisvesting en facilitaire zaken toegelicht.

ga terug