Overzicht Overhead

Overzicht Overhead

Het overzicht Overhead is een verplicht onderdeel binnen het BBV. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

€ 10.899.583

11,9 %

ga terug