Beoordeling financiële positie

Kengetallen financiële positie

Kengetallen financiële positie

Van belang is dat we inzicht hebben in de financiële status (hoe financieel gezond zijn we?) en de financiële weerbaarheid (welke mogelijkheden zijn er in financieel moeilijke tijden?) van onze gemeente.

Om een oordeel te kunnen vellen over de financiële weerbaarheid en robuustheid van de begroting wordt gebruik gemaakt van financiële kengetallen. Deze kengetallen zijn voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording. De in dit onderdeel opgenomen kengetallen zijn gebaseerd op begrote exploitatie- en balanscijfers. De combinatie van de kengetallen geven inzicht in de financiële positie van de gemeente in de komende jaren. Aanvullend is een niet verplicht kengetal opgenomen over de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit als percentage van de exploitatielasten.

Op basis van de huidige begrotingscijfers zijn de volgende kengetallen bepaald:

Kengetallen ultimo jaar

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Netto schuldquote

74,0%

72,0%

78,9%

73,5%

89,4%

89,4%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

68,0%

66,8%

75,0%

69,8%

85,5%

85,5%

Solvabiliteitsratio

28,1%

27,4%

26,0%

26,0%

24,4%

25,1%

Grondexploitatie

14,0%

8,7%

8,1%

-0,2%

-1,3%

-1,2%

Structurele exploitatieruimte begroting

-1,48%

0,22%

-0,47%

0,05%

0,89%

1,27%

Belastingcapaciteit

106%

110%

117%

119%

120%

121%

Weerstandscapaciteit als percentage van de exploitatielasten

26%

26%

27%

26%

28%

28%

Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen
Het is niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat deze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente. Daarom dienen ze te worden voorzien van een adequate toelichting. De waarden van de kengetallen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: categorie A is het minst risicovol, categorie C het meest en categorie B is neutraal.

Kengetal

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Maassluis 2020

Netto schuldquote

<90%

90-130%

>130%

78,9%

Netto schuldquote gecorrigeerd

<90%

90-130%

>130%

75,0%

Solvabiliteitsratio

>50%

20-50%

<20%

26,0%

Grondexploitatie

<20%

20-35%

>35%

8,1%

Structurele exploitatieruimte begroting

>0%

0%

<0%

-0,47%

Belastingcapaciteit

<95%

95-105%

>105%

117%

ga terug