Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

 
Wij streven naar een stad waar de gemeente, inwoners en ondernemers samen zorgen voor een groene en gezonde leefomgeving met een rijke biodiversiteit. We willen schone lucht en zo min mogelijk geluidhinder. Dit heeft een positieve uitwerking op de volksgezondheid. Voor de volksgezondheid is het ook van belang aandacht te schenken aan preventie en vroegsignalering. Daarmee brengen wij gezondheidsproblemen- en risico's in kaart. Afval willen we gaan zien als grondstof en elke druppel (regen)water krijgt een plek. Daken zullen steeds meer gebruikt worden om energie op te wekken, water op te vangen en te recreëren. Wijken gaan van het gas los, er komt een flinke afname van het energieverbruik en CO 2 -doelstellingen komen binnen bereik.

€ 8.935.091

9,7 %

ga terug