Subsidies

Subsidies

Subsidies zijn financiële bijdragen aan organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van één van de - door de gemeenteraad vastgestelde - beleidsdoelen van de gemeente. De gemeente heeft de subsidieregels in een Algemene Subsidieverordening Maassluis en in de Nadere subsidieregels vastgelegd.

Digitaal loket
De subsidieaanvrager heeft via het subsidieloket 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in zijn persoonlijke subsidiedossier. Het digitale loket zorgt er voor dat ook de afhandeling van subsidies digitaal plaatsvindt en de correspondentie hierover in het ‘digitale subsidiedossier' van de instelling/ vereniging komt te staan.

ga terug