Onderwijs

Onderwijs

Alle kinderen hebben recht op een goede start en verdienen de beste ondersteuning en stimulering om zijn of haar eigen, unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen, ouders, scholen en de gemeente hebben ieder een eigen rol. De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs ligt primair bij de scholen en de schoolbesturen, maar de gemeente kan wel een positieve bijdrage leveren. Uitgangspunt is dat wij het onderwijs faciliteren zodat wij bijdragen aan een goede start en gelijke kansen in het onderwijs voor alle kinderen door het borgen van de doorgaande leerlijn en de doorgaande zorglijn.

€ 3.965.755

4,3 %

ga terug